kontaktKontakt

„Kaletnik Poznań Sp. z o.o.” Z.P.Chr.
ul. Wałbrzyska 1
60-198 Poznań

NIP: 5223023213
REGON: 000454793

tel. +48 61 867-22-71 - Prezes Zarządu
+48 61 867-34-04 - Dział Sprzedaży
+48 61 867-40-81 - Centrala
+48 61 867-40-82
fax. +48 61 867-20-11
e-mail: biuro@kaletnik.com.pl

mapa