O Firmie50% ulga na PFRON

   Firma „Kaletnik” jest wyspecjalizowanym producentem odzieży ochronnej, głównie rękawic, w tym szczególnego zastosowania.
Oferujemy rękawice wysokiej jakości i   wytrzymałości w umiarkowanych cenach. Nasze wyroby odpowiadają wszelkim wymogom krajowym i europejskim normom jakościowym (certyfikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy).

   „Kaletnik”, posiadając status zakładu pracy chronionej, udziela swym kontrahentom ok. 50% ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zakupione produkty.
Dzięki temu rzeczywisty koszt nabytych u nas wyrobów jest o 50% mniejszy od ceny nominalnej!
(Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Art. 21 i 22)

   Nawiążemy kontakt z partnerem poszukującym komfortowej i trwałej odzieży ochronnej, rękawic specjalistycznych - strażackich, spawalniczych, hutniczych i innych w każdym asortymencie.


Zapraszamy do współpracy!


KONTAKT

logo